ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ                                             Ημερομηνία:  30/08/2019

Αρ. πρωτ.:411                                                                                                                                               

Πληρ: Νικόλαος Δ. Χασάναγας

Τηλ.24340 91207,  Fax 24340 91107

E-mail:  forest.office.pertouli@gmail.com

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  2/2019  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

      Στις 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα 2019 και ώρα 12.00 – 13.00 θα διεξαχθεί στο Περτούλι και στα γραφεία του Δασαρχείου Περτουλίου δημόσιος τακτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τους υπ’ αριθμ. 411/30-08-2019  όρους του Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως  Πανεπιστημιακών Δασών, για την εκποίηση:

Α) – Επτακόσια πενήντα εννέα και μηδέν δύο εκατοστά  (759,02 κ.μ)  στρόγγυλης ξυλείας ελάτης >3 μ. μήκους.

Β) Ενενήντα ένα και εξήντα πέντε  εκατοστά ( 91,65 κ.μ )  στρόγγυλης ξυλείας ελάτης 2,50μ. μήκους

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 19 Σεπτεμβρίου  ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Α. Στρόγγυλη ξυλεία ελάτης >3μ μήκους άφλοια

A1. μερίδα των  100,78  κ.μ ΔΤ 103,  χρώμα  ΜΠΛΕ τεμάχια  206    
           
  των 3,00 μέτρων μήκους 18,01 17,9%    
  των 4,00 μέτρων μήκους 62,55 62,1%    
  των 5,00 μέτρων μήκους 17,41 17,3%    
  των 6,00 μέτρων μήκους 2,81 2,8%    
           
        100,78 100,0%

 

A2. μερίδα των 148,08 κ.μ ΔΤ 116, χρώμα ΜΠΛΕ, τεμάχια 316    
           
  των 3,00 μέτρων μήκους   0,0%    
  των 4,00 μέτρων μήκους 123,87 83,7%    
  των 5,00 μέτρων μήκους 15,45 10,4%    
  των 6,00 μέτρων μήκους 5,80 3,9%    
  των 7,00 μέτρων μήκους 2,96 2,0%    
           
        148,08 100,0%

 

A3. μερίδα των 304,45 κ.μ ΔΤ 115, χρώμα ΚΟΚΚΙΝΟ, τεμάχια 594    
           
  των 3,00 μέτρων μήκους 70,26 23,1%    
  των 4,00 μέτρων μήκους 113,93 37,4%    
  των 5,00 μέτρων μήκους 77,19 25,4%    
  των 6,00 μέτρων μήκους 30,15 9,9%    
  των 7,00 μέτρων μήκους 9,26 3,0%    
  των 8,00 μέτρων μήκους 2,29 0,8%    
  των 9,00 μέτρων μήκους 1,37 0,4%    
           
        304,45 100,0%

 

A4. μερίδα των 34,75 κ.μ ΔΤ 108, χρώμα ΠΡΑΣΙΝΟ , τεμάχια  67    
           
  των 3,00 μέτρων μήκους 4,96 14,3%    
  των 4,00 μέτρων μήκους 5,77 16,6%    
  των 5,00 μέτρων μήκους 9,34 26,9%    
  των 6,00 μέτρων μήκους 9,84 28,3%    
  των 7,00 μέτρων μήκους 4,84 13,9%    
           
        34,75 100,0%

 

A5. μερίδα των 170,96 κ.μ ΔΤ 119, χρώμα  ΜΑΥΡΟ, τεμάχια   291    
           
  των 3,00 μέτρων μήκους 12,89 7,5%    
  των 4,00 μέτρων μήκους 85,2 49,8%    
  των 5,00 μέτρων μήκους 38,55 22,5%    
  των 6,00 μέτρων μήκους 24,66 14,4%    
  των 7,00 μέτρων μήκους 5,42 3,2%    
  των 8,00 μέτρων μήκους 2,33 1,4%    
  των 9,00 μέτρων μήκους 1,91 1,1%    
           
        170,96 100,0%

 

Β. Στρόγγυλη ξυλεία ελάτης 2,50 μ μήκους άφλοια

Β1.  μερίδα  των   91,65  κ.μ   Δ.Τ. 115, 119, 103 & 116, τεμάχια  251    

Τα παραπάνω εκποιούμενα δασικά προϊόντα προέρχονται από κανονικές υλοτομίες του έτους 2019, βρίσκονται δε όλα μετατοπισμένα κατά μήκος των δασικών δρόμων των δασικών τμημάτων και θα παραδίδονται με το δελτίο καταγραφής, το οποίο και μπορεί να κοινοποιηθεί.

Οι προσφορές για τις μερίδες

  • Α1 – Α5 της στρόγγυλης ξυλείας ελάτης >3,00 μ. μήκους (άφλοιας) από κανονικές υλοτομίες,

   δεν δύναται να είναι κατώτερες των 80,00€/κμ.,

  • Β1 της στρόγγυλης ξυλείας ελάτης 2,50μ μήκους (άφλοιας) από κανονικές υλοτομίες,  

δεν δύναται να είναι κατώτερες των 53,00€/κμ.,

 συν προβλεπόμενους φόρους

Περτούλι  30 / 8 /2019

Ο Δασάρχης Περτουλίου

 

Νικόλαος Δ. Χασάναγας

Δασολόγος με A’ βαθμό

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο