Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών έχει κύριο στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό στάδιο των σπουδών τους, την ερευνα πεδίου στα πανεπιστημιακά δάση αλλά και τη χρηματοδότηση έρευνας.