Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης επειγουσών εργασιών συντήρησης αντιπυρικών ζωνών και έργων Προστασίας Δασών στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη

Το Δασαρχείο του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 116, 117 και 177), για την μίσθωση ενός (1) προωθητήρα D7 CATERPILLAR ή ανάλογου τύπου για επείγουσες εργασίες συντήρησης αντιπυρικών ζωνών της Διοίκησης Δάσους Ταξιάρχη έτους 2020. Η μίσθωση θα αφορά εκτέλεση εργασιών μέχρι συνολικού…