Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΔ Περτουλίου

Η Διοίκηση Δάσους Περτουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υποβάλουν έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές στη Διοίκηση Δάσους Περτουλίου έως την Δευτέρα, 01/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ., για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες της υπηρεσίας, για τα μηχανήματα κοπής, τα δύο (2) υπηρεσιακά αυτοκίνητα και τα…