Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΔ Ταξιάρχη

Η Διοίκηση Δάσους Ταξιάρχη καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υποβάλουν έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές στη Διοίκηση Δάσους Ταξιάρχη έως την Δευτέρα 15.02.2020 και ώρα 10:00 μ.μ., για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες της υπηρεσίας για δύο (2) υπηρεσιακά αυτοκίνητα, μηχανήματα κοπής και τρία (3) κτίρια…