Πραγματοποίηση ημερίδας για την παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων τριών (3) μικρών ερευνητικών έργων του 2019

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε, την Δευτέρα 28-6-2021 , διαδικτυακά με θέμα την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων τριών (3) ερευνητικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα “Μικρά ερευνητικά 2019” του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών.  Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ καθώς μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. Χαιρετισμό απήυθηνε ο…