Καταβολή 1ης δόσης της χρηματοδότησης των πέντε (5) νέων “μικρών ερευνητικών εργασιών” έτους 2020

Κατόπιν δυσκολιών που υπήρξαν λόγω των μέτρων COVID-19, το Ταμείο Δ.Δ.Π.Δασών κατέβαλε στην επιτροπή ερευνών του Α.Π.Θ. την 1η δόση για την χρηματοδότηση των νέων ερευνητικών έργων έτους 2020. Η ολοκλήρωσή τους αναμένεται εντός του έτους 2022. Τα έργα που εγκρίθηκαν ύστερα από αξιολόγηση και χρηματοδοτούνται είναι: Μελέτη της δημογραφίας και γενετικής ποικιλότητας πληθυσμών του…