Το Περτούλι στην καρδιά του Χειμώνα

Το εξωκλήσι του Αγίου Παύλου στο Περτούλι

Χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου

Ο Χολομώντας στην καρδιά του χειμώνα

Ο Χολομώντας το Φθινόπωρο

Ο Χολομώντας Άνοιξη - Καλοκαίρι

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (ΤΔΔΠΔ). Το Ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1951, αποτελεί αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του μοναδικού για τα Ελληνικά δεδομένα οργανισμού είναι η διοίκηση και διαχείριση των Πανεπιστημιακών δασών Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής με κύριους στόχους:

  • την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
  • τη διεξαγωγή δασικών μελετών και ερευνών,
  • τη δημιουργία πρότυπων δασοκτημάτων και
  • την υποδειγματική δασική διοίκηση.

Ελπίζουμε ότι στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με τα δύο Πανεπιστημιακά δάση (διαχειριστικά σχέδια, χάρτες, περιηγητικές διαδρομές, αξιοθέατα, κλπ.) καθώς και με το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και άλλο έργο (προκηρύξεις, δημοπρασίες, κλπ.) που παράγεται καθημερινά από το ΤΔΔΠΔ ώστε να ανταπεξέρχεται στους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.

 

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Γήτας
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου

Οργανωτική δομή

Φυσικές συνθήκες

Κτιριακές υποδομές

Υποδομές δάσους

Διαχειριστικές συνθήκες

Εκπαίδευση φοιτητών

Πολιτιστικά στοιχεία

Αξιοθέατα

Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη

Οργανωτική δομή

Φυσικές συνθήκες

Κτιριακές υποδομές

Υποδομές δάσους

Διαχειριστικές συνθήκες

Εκπαίδευση φοιτητών

Συνέδρια

Πολιτιστικά στοιχεία

Αξιοθέατα

2
Δάση

Τα μοναδικά
Πανεπιστημιακά Δάση
της χώρας

85
Χρόνια

Συνεισφορά
στη δασική έρευνα
και εκπαίδευση

91744
Στρέμματα

Πρότυπα
Διαχειριζόμενης
Δασικής γης

15
Άτομα

Εξειδικευμένο
μόνιμο
προσωπικό

4356
Φοιτητές

Δασολογίας
έχουν ήδη
εκπαιδευτεί