Λήψη έγγραφων προσφορών άνευ διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προσήμανση λήμματος 2020 στα Δ.Τ 803,804,806,813,814,815,816,817,820,821 στο Π.Δ.Περτουλίου. »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη λήψη έγγραφων προσφορών άνευ διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προσήμανση λήμματος 2020 στα Δ.Τ 803,804,806,813,814,815,816,817,820,821 στο Π.Δ.Περτουλίου. » Η Διοίκηση του Δασαρχείου του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου ανακοινώνει τη διενέργεια  λήψης έγγραφων προσφορών άνευ διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο…

Λήψη έγγραφων προσφορών για την εκπόνηση μελέτης «ίδρυσης χώρου δασικής αναψυχής στη θέση Άγιος Παντελεήμων του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη» 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τη λήψη έγγραφων προσφορών άνευ διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης μελέτης:   «ίδρυσης χώρου δασικής αναψυχής στη θέση Άγιος Παντελεήμων του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη»  Η Διοίκηση Δάσους Ταξιάρχη ανακοινώνει τη διενέργεια  λήψης έγγραφων προσφορών άνευ διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας…

Γιορτή Πολυγύρου «Γεύση – Παράδοση – Πολιτισμός» 22-25 Αυγούστου 2019

Για άλλη μία χρονιά η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη, συμβάλλει αποφασιστικά στη γιορτή του Πολυγύρου «Γεύση – Παράδοση – Πολιτισμός»  22-25 Αυγούστου 2019 παρέχοντας φιλοξενία στις εγκαταστάσεις σε χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες χώρες. Καλή επιτυχία