Στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου η πρακτική άσκηση των φοιτητών γίνεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο  οι οποίοι βρίσκονται στο 6ο και 8ο εξάμηνο των σπουδών τους. Τα μαθήματα που ασκούνται είναι  η Δασοκομία, η Δασική Παθολογία και Εντομολογία, η Δασική Οδοποιία, η Συγκομιδή του Ξύλου, η Δασική Γενετική, η Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων, η Δαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών, η Δασική Διαχειριστική, η Δασική Οικονομική, η Δασική Πολιτική, Άγρια Πανίδα και Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων και η Τεχνολογία Ξύλου.

Στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη η πρακτική τους εκπαίδευση γίνεται τον μήνα Ιούλιο οι οποίοι βρίσκονται στο 4ο εξάμηνο των σπουδών τους και ασκούνται στα μαθήματα: Δασικής Βοτανικής και Φυτοκοινωνιολογίας, Γενικής Υδρολογίας, Λιβαδικής Οικολογίας, Τοπογραφίας και Δασικής Εδαφολογίας.

Η διαμονή  και η διατροφή τους στις φοιτητικές εστίες των δύο Πανεπιστημιακών Δασών παρέχεται δωρεάν.

Για να δείτε τις εγκαταστάσεις διαμονής των φοιτητών στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις εγκαταστάσεις διαμονής των φοιτητών στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη πατήστε εδώ.