Στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου η πρακτική άσκηση των φοιτητών γίνεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο  οι οποίοι βρίσκονται στο 6ο και 8ο εξάμηνο των σπουδών τους. Τα μαθήματα που ασκούνται είναι  η Δασοκομία, η Δασική Παθολογία και Εντομολογία, η Δασική Οδοποιία, η Συγκομιδή του Ξύλου, η Δασική Γενετική, η Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων, η Δαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών, η Δασική Διαχειριστική, η Δασική Οικονομική, η Δασική Πολιτική, Άγρια Πανίδα και Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων και η Τεχνολογία Ξύλου.

Στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη η πρακτική τους εκπαίδευση γίνεται τον μήνα Ιούλιο οι οποίοι βρίσκονται στο 4ο εξάμηνο των σπουδών τους και ασκούνται στα μαθήματα: Δασικής Βοτανικής και Φυτοκοινωνιολογίας, Γενικής Υδρολογίας, Λιβαδικής Οικολογίας, Τοπογραφίας και Δασικής Εδαφολογίας.

Η διαμονή  και η διατροφή τους στις φοιτητικές εστίες των δύο Πανεπιστημιακών Δασών παρέχεται δωρεάν.