Για την έρευνα και την εξέλιξη της Δασοπονίας διαχρονικά στα δύο δάση έχουν αναπτυχθεί αρκετές ερευνητικές-πειραματικές επιφάνειες, όπως των Εργαστηρίων Δασικής Γενετικής, Λιβαδοπονίας, Δασοκομίας, Εδαφολογίας, Βοτανικής, Τηλεπισκόπησης κλπ. Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων αξιοποιούνται ανάλογα. Έχουν γίνει επίσης αρκετές ερευνητικές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές με αντικείμενα σχετικά με τα Πανεπιστημιακά Δάση.

Με οικονομικούς πόρους του Ταμείου Δ.Δ.Π.Δασών και με διαγωνιστικές μεθόδους κάθε χρόνο χρηματοδούνται μικρά ερευνητικά έργα και στα δύο δάση, με στόχο να απασχολούνται πτυχιούχοι φοιτητές μέχρι την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών ή των διδακτορικών τους διατριβών.

Για να δεις ποιες ερευνητικές εργασίες έχουν εγκριθεί πάτησε εδώ

Για να δεις ποιες από τις παραπάνω ερευνητικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LIDAR ΣΤΟ ΠΑΝ/ΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Για να δεις άλλες ερευνητικές εργασίες (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές) που έχουν πραγματοποιηθεί στα Πανεπιστημιακά Δάση τα τελευταία χρόνια πάτησε εδώ