Για την έρευνα και την εξέλιξη της Δασοπονίας διαχρονικά στα δύο δάση έχουν αναπτυχθεί αρκετές ερευνητικές-πειραματικές επιφάνειες, όπως των Εργαστηρίων Δασικής Γενετικής, Λιβαδοπονίας, Δασοκομίας, Εδαφολογίας, Βοτανικής, Τηλεπισκόπησης κλπ. Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων αξιοποιούνται ανάλογα. Έχουν γίνει επίσης αρκετές ερευνητικές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές με αντικείμενα σχετικά με τα Πανεπιστημιακά Δάση.

Με οικονομικούς πόρους του Ταμείου Δ.Δ.Π.Δασών και με διαγωνιστικές μεθόδους κάθε χρόνο χρηματοδούνται μικρά ερευνητικά έργα και στα δύο δάση, με στόχο να απασχολούνται πτυχιούχοι φοιτητές μέχρι την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών ή των διδακτορικών τους διατριβών.

Για να δεις ποιες ερευνητικές εργασίες είναι σε εξέλιξη σήμερα πάτησε εδώ

Για να δεις άλλες ερευνητικές εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί ή τα αποτελέσματα αυτών πάτησε εδώ (word)  εδώ (pdf)