Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών διοικείται από 9μελές άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτά, τα 5 μέλη είναι καθηγητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που καλύπτουν τους αντίστοιχους Τομείς του Τμήματος, τα υπόλοιπα μέλη είναι: ένας εκπρόσωπος του συνόλου των φοιτητών, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, ένας νομικός σύμβουλος-καθηγητής από τη Νομική Σχολή και τέλος ένας εκπρόσωπος από το Ειδικό Τεχνικό προσωπικό του Τμήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νομική υπόσταση για δύο χρόνια, ενώ Πρόεδρος αναλαμβάνει με ψηφοφορία ένας εκ των 5 καθηγητών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ταμείου Διοικήσεως  και Διαχειρίσεως  Πανεπιστημιακών Δασών από 2/9/2019-2/9/2021

Πρόεδρος

Ιωάννης Γήτας,  καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος

Aναστασία Στεργιάδου  του Γεωργίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

Αναπληρωματικό Μέλος: Μάριος Σαπουντζής  του Αντωνίου, αναπληρωτής  καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

 

Τακτικό μέλος: Δημήτριος Μπακαλούδης του Ευαγγέλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

Αναπληρωματικό μέλος: Αντώνιος Kοκκινάκης του Κωνσταντίνου, αναπληρωτής Καθηγητής  του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

 

Τακτικό μέλος: Σαμψών Παναγιωτίδης του Λαζάρου, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

Αναπληρωματικό μέλος: Μαρία Τσακτσίρα του Λάμπρου, επίκουρος καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

 

Τακτικό μέλος: Ιωάννης  Μπαρμπούτης του Αγγέλου, καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ Αναπληρωματικό μέλος: –

 

Τακτικό μέλος:  Νικόλαος Μπιτζιλέκης του Ελευθερίου, καθηγητής α΄ βαθμίδας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

Αναπληρωματικό μέλος: Γρηγόριος Καλφέλης του Ευαγγέλου, καθηγητής α΄ βαθμίδας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

 

Τακτικό μέλος: Ιωάννης Τσουγκράκης του Αλεξάνδρου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

Αναπληρωματικό μέλος: Σοφία Χρυσοπούλου του Κωνσταντίνου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

 

Τακτικό μέλος: Βασιλική Σταμπουλή του Νικολάου, φοιτήτρια  του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

Αναπληρωματικό μέλος: Κωνσταντίνος Πασσιάς του Βασιλείου, φοιτητής  του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

 

Τακτικό μέλος: Σωτήριος Κουτσιανίτης του Βασιλείου, υπάλληλος Τ.Δ.Δ.Π.Δασών

Αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος Κοντογιάννης του Δημητρίου, υπάλληλος Τ.Δ.Δ.Π.Δασών