Στην Κεντρική Διοίκηση για το έργο της διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης και εποπτείας των δύο δασών, συνολικά προβλέπεται να εργάζονται τέσσερα μόνιμα άτομα, σε αντίστοιχες διοικητικές θέσεις:

  • του Διευθυντή
  • της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου
  • της Οικονομικής Διαχείρισης και
  • του Πρωτοκόλλου