Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Δασαρχείου του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη, έχει διαμορφωθεί το «ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» που παρουσιάζει τη δασολογική επιστήμη, τη χλωρίδα, την πανίδα και τους φυσικούς πόρους της περιοχής. Σε ειδικές προθήκες εκτίθεται σχεδόν όλη η πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, οι  δασικές εργασίες και τα μαθήματα εξειδίκευσης της δασολογικής επιστήμης. Επίσης, λειτουργεί αίθουσα πολυθεάματος με προβολές ειδικού περιεχομένου και εφαρμογές σε Η/Υ με σκοπό την ενημέρωση όλων των επισκεπτών. Το Μουσείο απευθύνεται  σε όλες τις ηλικίες επισκεπτών αλλά πολύ περισσότερο στα παιδιά σχολικής ηλικίας, αφού πέραν του σκοπού της ψυχαγωγίας έχει και αυτό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η επίσκεψη στο Μουσείο γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα προς την Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Δάσους.