Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας χρήσιμα εργαλεία για όποιον θέλει να γνωρίσει περισσότερα για τα δύο Πανεπιστημιακά Δάση, όπως τα ισχύοντα Διαχειριστικά Σχέδια, Τοπογραφικούς Χάρτες, Περιηγητικές διαδρομές, συνοπτικά Ενημερωτικά Φυλλάδια, Κλιματικά δεδομένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα αρχεία προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.