Το κλίμα της περιοχής μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μεταβατικό, (Μεσογειακό-Μεσευρωπαϊκό) με πολύομβρο και ψυχρό χειμώνα και σχετικά θερμό και ξηρό καλοκαίρι. Παρατηρείται μια άνιση κατανομή των μετεωρολογικών κατακρημνισμάτων κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι ενώ τα κατακρημνίσματα ανέρχονται σε 1213,9 mm βροχής και 328,2 mm χιονιού, κατά τη διάρκεια της βλαστητικής περιόδου πέφτουν (Μάιος-Σεπτέμβριος) μόνο 298,8 mm βροχής.

Οι συνηθέστεροι άνεμοι στην περιοχή είναι οι ΒΑ και ΝΔ. Αυτό οφείλεται στο ανάγλυφο του εδάφους. Έτσι η βαθιά κοιλάδα του «Ασπροποτάμου» συλλέγει του Δ ανέμους και δίνει σ’ αυτούς ΝΔ κατεύθυνση. Η ίδια κοιλάδα δέχεται τους Α ανέμους και τους δίδει ΒΔ κατεύθυνση.

Στις εγκαταστάσεις λειτουργούν δύο μετεωρολογικοί σταθμοί, εκ των οποίων ο ένας είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, ο δε άλλος υπάρχει από το έτος 1961 και οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις καταγράφονται καθημερινά και στη συνέχεια επεξεργάζονται.