Οργανωτική Δομή:

Στο Δασαρχείο Περτουλίου για το έργο της διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης και προστασίας  του δάσους, συνολικά προβλέπεται να εργάζονται επτά μόνιμοι και δύο ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι, στις αντίστοιχες θέσεις:

1) του ΔΑΣΑΡΧΗ

2) της Γραμματείας

3) της Οικονομικής Διαχείρισης

4) των Δασοτεχνικών Έργων

5) της Προστασίας του Δάσους, Φύλαξης Εγκαταστάσεων και Διαχείρισης Φυτωρίων

 

Για τη διαχείρiση του δάσους πέραν του προσωπικού διοίκησης, εργάζονται άνω των είκοσι (20) ατόμων στις υλοτομίες μέσω των Δασικών Συνεταιρισμών.

[sc_list type=”arrow” color=”6″]

  • του ΔΑΣΑΡΧΗ
  • της Γραμματείας
  • της Οικονομικής Διαχείρισης
  • των Δασοτεχνικών Έργων

[/sc_list]