Το Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη – Βραστάμων,  είναι το ένα από τα δύο Τμήματα Διοίκησης (Δασαρχεία) του Ταμείου Δ.Δ.Π.Δασών.

Βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του όρους Χολομώντα σε απόσταση 70 χιλιομέτρων από τη Θεσσαλονίκη και 20 χιλιομέτρων από τον Πολύγυρο, πρωτεύουσα του Νομού Χαλκιδικής.

Η έκταση που καταλαμβάνει είναι περίπου 58.000 στρέμματα από τα οποία τα 42.000 στρέμματα είναι δασική έκταση, τα δε υπόλοιπα είναι η Κοινοτική έκταση του Ταξιάρχη και οι διάφοροι αγροί.