1

Δεκάδες φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος φιλοξενούνται κάθε Ιούλιο στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη για την πρακτική τους εκπαίδευση. Οι φοιτητές του 4ο εξάμηνου ασκούνται στα μαθήματα: Δασικής Βοτανικής και Φυτοκοινωνιολογίας,  Γενικής Υδρολογίας, Λιβαδικής Οικολογίας, Τοπογραφίας και  Δασικής Εφαλογίας.

Οι φοιτητές διαμένουν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστιμιακού Δάσους ενώ τον υπόλοιπο χρόνο εξυπηρετούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές από το Τμήμα της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, από άλλες Σχολές και Τμήματα, από διεθνή Πανεπιστήμια για  εξειδικευμένα συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι φοιτητές αφού ολοκληρώσουν την πρακτική και τις σπουδές τους επανδρώνουν τις υπηρεσιακές μονάδες των Δασικών Υπηρεσιών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Δάσους Ταξιάρχη υπάρχει  ο αναγκαίος επιστημονικός και μηχανικός εξοπλισμός που προσφέρει βοήθεια, στο έργο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Στο Πανεπιστημιακό Δάσος εκτελούνται σήμερα πληθώρα ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ερευνητικό πεδίο τόσο το συγκεκριμένο δάσος, όσο και τα δάση της Ελληνικής Επικράτειας.

Για την έρευνα της Δασοπονίας υπάρχουν ερευνητικές-πειραματικές επιφάνειες, όπως των Εργαστηρίων Δασικής Γενετικής, Δασοκομίας, Εδαφολογίας, Βοτανικής, Τηλεπισκόπησης κλπ, τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων αξιοποιούνται ανάλογα. Έχουν γίνει επίσης αρκετές ερευνητικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές με αντικείμενα σχετικά με το Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη.

8

Παράλληλα στα πλαίσια διεθνών προγραμμάτων, μορφωτικών ανταλλαγών με Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής, επισκέπτονται το Πανεπιστημιακό Δάσος Δασολόγοι της πράξης, Καθηγητές Δασολογικών Σχολών και φοιτητές του εξωτερικού για κοινή έρευνα, εκπαίδευση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα πρότυπης διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης.