Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως χερσαίο μεσογειακό με μικρής διάρκειας θερμά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Κύριο γνώρισμα του κλίματος είναι οι μεγάλες διακυμάνσεις της βροχόπτωσης κατά τους θερινούς μήνες, καθώς και η εμφάνιση κατά το θερινό εξάμηνο διπλής ξηρής περιόδου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), πολύ περιορισμένης διάρκειας και έντασης. Οι συχνότεροι άνεμοι είναι οι Β και ΒΑ.  Στις εγκαταστάσεις  λειτουργούν δύο μετεωρολογικοί σταθμοί, εκ των οποίων ο ένας είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, ο δε άλλος υπάρχει από το έτος 1974 και οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις καταγράφονται καθημερινά και στη συνέχεια επεξεργάζονται.

Μετεωρολογικές παρατηρήσεις

Περίοδος παρατήρησης

Ενδείξεις

[sc_icon_with_text icon=”e604″ icon_color=”#5d9e5e”]

Μέση θερμοκρασία

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e6ef” icon_color=”#5d9e5e”]

όλων των ετών

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e7d2″ icon_color=”#5d9e5e”]

11,4 oC

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e604″ icon_color=”#5d9e5e”]

Μέση μέγιστη θερμοκρασία

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e6ef” icon_color=”#5d9e5e”]

όλων των ετών

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e7d2″ icon_color=”#5d9e5e”]

15,2 oC

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e604″ icon_color=”#5d9e5e”]

Μέση ελάχιστη θερμοκρασία

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e6ef” icon_color=”#5d9e5e”]

όλων των ετών

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e7d2″ icon_color=”#5d9e5e”]

7,2 oC

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e604″ icon_color=”#5d9e5e”]

Ψυχρότεροι μήνες

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e6ef” icon_color=”#5d9e5e”]

Ιανουάριος – Φεβρουάριος

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e7d2″ icon_color=”#5d9e5e”]

-1,6 oC / – 1,9 oC

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e604″ icon_color=”#5d9e5e”]

Θερμότεροι μήνες

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e6ef” icon_color=”#5d9e5e”]

Ιούλιος – Αύγουστος

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e7d2″ icon_color=”#5d9e5e”]

27,9 oC – 24,1 oC

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e604″ icon_color=”#5d9e5e”]

Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e6ef” icon_color=”#5d9e5e”]

Ιούλιος του 1982

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e7d2″ icon_color=”#5d9e5e”]

39,2 oC

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e604″ icon_color=”#5d9e5e”]

Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e6ef” icon_color=”#5d9e5e”]

Ιανουάριος του 2000

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e7d2″ icon_color=”#5d9e5e”]

-14,8 oC

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e604″ icon_color=”#5d9e5e”]

Μέση ετήσια σχετική υγρασία

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e6ef” icon_color=”#5d9e5e”]

όλων των ετών

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e7d2″ icon_color=”#5d9e5e”]

69,5%

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e604″ icon_color=”#5d9e5e”]

Μέσο συνολικό ύψος βροχών

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e6ef” icon_color=”#5d9e5e”]

όλων των ετών

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e7d2″ icon_color=”#5d9e5e”]

794,4 mm

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e604″ icon_color=”#5d9e5e”]

Μέγιστο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e6ef” icon_color=”#5d9e5e”]

Το 2014

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e7d2″ icon_color=”#5d9e5e”]

1320,7 mm

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e604″ icon_color=”#5d9e5e”]

Ελάχιστο  ετήσιο ύψος βροχόπτωσης

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e6ef” icon_color=”#5d9e5e”]

Το 1977

[/sc_icon_with_text]
[sc_icon_with_text icon=”e7d2″ icon_color=”#5d9e5e”]

477,9 mm

[/sc_icon_with_text]