Στη μακρόχρονη πορεία της Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Δάσους, αναπτύχθηκαν πολύπλευρα έργα, που σήμερα αποτελούν σημαντικές υποδομές τόσο του ιδίου του δάσους, όσο και των ανθρώπων που κατοικούν και εργάζονται στην περιοχή.

[sc_list type=”arrow” color=”6″]

  • Το δασικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο χωματόδρομοι και ασφάλτινοι, Α’ έως Γ’ κατηγορίας, που ανέρχεται σε 195 Km περίπου, έχοντας μέση οδική πυκνότητα 33 m/ha.
  • Τα δύο ενεργά φυτώρια, πραγματοποίησης πειραμάτων ή ερευνητικών εργασιών
  • Οι πάρα πολλές πειραματικές επιφάνειες διαφόρων σκοπών και στόχων
  • Η τεχνητή λίμνη αντιμετώπισης του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, χωρητικότητας 12.000 m3 νερού στη θέση «Άγιος Παντελεήμων» και
  • Το Πυροφυλάκειο παρακολούθησης των φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές) στη θέση «Φτελιά».

[/sc_list]