ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ: «οργάνων για τις ανάγκες πραγματοποίησης μελετών δασικού ενδιαφέροντος στα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής»

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ: «οργάνων για τις ανάγκες πραγματοποίησης μελετών δασικού ενδιαφέροντος στα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής» Σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, Ν.Π.Δ.Δ.,  προτίθεται να προβεί στην προμήθεια οργάνων για τις ανάγκες πραγματοποίησης μελετών δασικού ενδιαφέροντος στα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής συνολικού…