ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκποίηση δασικών προϊόντων τα οποία λεπτομερώς έχουν καταχωρηθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της επισυναπτόμενης Διακήρυξης.   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Βενιζέλου 1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μεταξύ…