Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Μίσθωση με αυτεπιστασία διά μικροεργολαβιών ενός (1) φορτωτή με ιπποδύναμη 120 ίππων κα άνω, ενός (1) φορτηγού με δυνατότητα φόρτωσης καθαρού φορτίου ως 20 κ.μ. και ενός (1) εκσκαφέα με ιπποδύναμη 90 ίππων και άνω».

Το Δασαρχείο του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 116, 117 και 177), για την: «Μίσθωση με αυτεπιστασία διά μικροεργολαβιών ενός (1) φορτωτή με ιπποδύναμη 120 ίππων κα άνω, ενός (1) φορτηγού με δυνατότητα φόρτωσης καθαρού φορτίου εώς 20 κ.μ.…