Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του Τ.Δ.Δ.Π.Δάσων

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες της υπηρεσίας για  δεκαοκτώ (18) μήνες     Το Ταμείο Δ.Δ.Π.Δασών έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». Τον Ν.…

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κατα το έτος 2020 για τις ανάγκες του Δασαρχείου Π.Δ.Περτουλίου

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας για το έτος 2020 Η Διοίκηση Δάσους Περτουλίου έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων,…

Eκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια καυσίμων στο Δασαρχείο Π.Δ.Ταξιάρχη

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας για το έτος 2020 Η Διοίκηση Δάσους Ταξιάρχη έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων,…

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ: «οργάνων για τις ανάγκες πραγματοποίησης μελετών δασικού ενδιαφέροντος στα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής»

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ: «οργάνων για τις ανάγκες πραγματοποίησης μελετών δασικού ενδιαφέροντος στα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής» Σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, Ν.Π.Δ.Δ.,  προτίθεται να προβεί στην προμήθεια οργάνων για τις ανάγκες πραγματοποίησης μελετών δασικού ενδιαφέροντος στα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής συνολικού…

Μίσθωση Grader με αυτεπιστασία στο Παν/κό Δάσος Ταξιάρχη Χαλκιδικής

Tο Δασαρχείο Ταξιάρχη διακηρύσσει   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Μίσθωση με αυτεπιστασία διά μικροεργολαβιών ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και άνω για συντήρηση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Ταξιάρχη έτους 2019 » Προϋπολογισμού 10.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Μίσθωση με αυτεπιστασία διά μικροεργολαβιών ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και άνω

Tο Δασαρχείο Περτουλίου διακηρύσσει   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Μίσθωση με αυτεπιστασία διά μικροεργολαβιών ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και άνω για συντήρηση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Περτουλίου έτους 2019 » Προϋπολογισμού 7.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Κατεβάστε το σχετικό αρχείο      …

Ανακοίνωση λήψης προσφορών για τη σύνταξη μελέτης «Ίδρυσης χώρου δασικής αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,’ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ           Περτούλι: 26/09/2019 Αριθ.Πρωτ.: 505 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ 420 32 Περτούλι Τρικάλων Πληροφορίες: Καλπία Δέσποινα Τηλ: 24340 91207 Fax: 24340 91107 E–mail: forest.office.pertouli@gmail.com Website: www.uniforest.auth.gr ΠΡΟΣ: Οικονομικούς Φορείς                                               Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ                                                         …

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης: «Βοηθητικές εργασίες για τη σύνταξη οριστικής μελέτης: διευθέτηση χειμάρρου με την κατασκευή μικρού φράγματος νερού στη θέση Αγία Κυριακή του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ————————————– ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΤΚ 42032 Περτούλι Τρικάλων Τηλ. 24340 91207, Fax:24340 91107 e-mail: forest.office.pertouli@gmail.com               Περτούλι: 02/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 522       ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Το Δασαρχείο του Πανεπιστημιακού Δάσους…

Λήψη έγγραφων προσφορών άνευ διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προσήμανση λήμματος 2020 στα Δ.Τ 803,804,806,813,814,815,816,817,820,821 στο Π.Δ.Περτουλίου. »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη λήψη έγγραφων προσφορών άνευ διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προσήμανση λήμματος 2020 στα Δ.Τ 803,804,806,813,814,815,816,817,820,821 στο Π.Δ.Περτουλίου. » Η Διοίκηση του Δασαρχείου του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου ανακοινώνει τη διενέργεια  λήψης έγγραφων προσφορών άνευ διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο…

Λήψη έγγραφων προσφορών για την εκπόνηση μελέτης «ίδρυσης χώρου δασικής αναψυχής στη θέση Άγιος Παντελεήμων του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη» 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τη λήψη έγγραφων προσφορών άνευ διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης μελέτης:   «ίδρυσης χώρου δασικής αναψυχής στη θέση Άγιος Παντελεήμων του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη»  Η Διοίκηση Δάσους Ταξιάρχη ανακοινώνει τη διενέργεια  λήψης έγγραφων προσφορών άνευ διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας…