5

Φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος οι οποίοι βρίσκονται στο 6ο και 8ο εξάμηνο των σπουδών τους πραγματοποιούν κάθε χρόνο τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο την πρακτική τους εκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου. Τα μαθήματα που ασκούνται είναι  η Δασοκομία, η Δασική Παθολογία και Εντομολογία, η Δασική Οδοποιία, η Συγκομιδή του Ξύλου, η Δασική Γενετική, η Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων, η Δαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών, η Δασική Διαχειριστική, η Δασική Οικονομική, η Δασική Πολιτική, Άγρια Πανίδα και Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων και η Τεχνολογία Ξύλου.

Για το σκοπό αυτό υπάρχει η σχετική υποδομή με κτιριακές εγκαταστάσεις, τον δε υπόλοιπο χρόνο οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές από το Τμήμα της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή άλλες Σχολές και Τμήματα ή από διεθνή Πανεπιστήμια πραγματοιώντας εξειδικευμένα συνέδρεια.

Είναι επομένως η «δασική κλινική» των Επιστημόνων Δασολόγων, οι οποίοι επανδρώνουν τις υπηρεσιακές μονάδες των Δασικών Υπηρεσιών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Δάσους Περτουλίου υπάρχει επίσης ο αναγκαίος επιστημονικός και μηχανικός εξοπλισμός που προσφέρει βοήθεια, στο έργο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

1

Στο Πανεπιστημιακό Δάσος εκτελούνται σήμερα πληθώρα ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αποδέκτες τόσο το ίδιο το δάσος, όσο και τα δάση της Ελληνικής Επικράτειας.

Για την έρευνα της Δασοπονίας υπάρχουν ερευνητικές-πειραματικές επιφάνειες, όπως των Εργαστηρίων Δασικής Γενετικής, Δασοκομίας και Λιβαδοπονίας. Έχουν γίνει επίσης αρκετές ερευνητικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές με αντικείμενα σχετικά με το Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου.

Παράλληλα στα πλαίσια διεθνών προγραμμάτων, μορφωτικών ανταλλαγών με Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής, επισκέπτονται το Πανεπιστημιακό Δάσος Δασολόγοι της πράξης, Καθηγητές Δασολογικών Σχολών και φοιτητές του εξωτερικού για κοινή έρευνα, εκπαίδευση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα πρότυπης διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης.