Στο Δασαρχείο Ταξιάρχη για το έργο της διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης και προστασίας του δάσους, συνολικά προβλέπεται να εργάζονται έξι μόνιμοι και δύο ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι, στις αντίστοιχες θέσεις:

[sc_list type=”arrow” color=”6″]

  • του ΔΑΣΑΡΧΗ
  • της Γραμματείας
  • της Οικονομικής Διαχείρισης
  • των Δασοτεχνικών Έργων
  • της Προστασίας του Δάσους, Φύλαξης Εγκαταστάσεων και Διαχείρισης Φυτωρίων

[/sc_list]

Για τη Διαχείριση του δάσους πέραν του προσωπικού διοίκησης, εργάζονται άνω των σαράντα (40) ατόμων στις υλοτομίες μέσω των Δασικών Συνεταιρισμών.